Vadības politika

 1. SIA Baltic Rim garantē presēto detaļu efektīvu konstrukciju izgatavošanu presformās un to krāsošanu. Uzņēmums apvieno augstu tehnisko prasmi ar nemitīgu ražošanas procesa attīstību.

  Mums aktīvi jāsadarbojas ar klientiem un piegādātājiem, lai nodrošinātu mūsu klientiem sekmīgas detaļu piegādes.

 2. Ikviens darbinieks ir atbildīgs par kvalitāti un vidi. Katra darbinieka tiesības un pienākums ir vajadzības gadījumā atgriezties iepriekšējā ražošanas procesa posmā, lai nodrošinātu visaugstākos kvalitātes un vides standartus.

 3. Apzīmējums „vide” šajā gadījumā ietver sevī gan ārējo visi, gan darba apstākļus pašā uzņēmumā, ieskaitot veselību un drošību.

 4. Mēs pastāvīgi cenšamies veikt uzlabojumus attiecībā uz kvalitāti un vidi.

 5. Visa mūsu darbība norisinās, vadoties pēc nulles principa, ko paredz Kļūdu un Seku Analīzes Modelis (FMEA).

 6. Mūsu darbības principus attiecībā uz klientiem, darbiniekiem, noteikumu ievērošanu, kārtības uzturēšanu utt. ir jārespektē katram, kas sadarbojas ar mūsu uzņēmumu.

 7. Mūsu vadības sistēmai ir jānodrošina kā minimums jau esošo likumu un priekšrakstu izpildi.

 8. Lai optimāli nodrošinātu klientu prasību izpildi, mūsu prioritāte ir celt darbinieku izglītības un zināšanu līmeni par darba kvalitāti un vides jautājumiem.

 9. Mēs sniedzam objektīvu un pamatotu skaidrojumu par mūsu nostāju vides jautājumos un esam atvērti diskusijām gan ar ieinteresētajām personām, gan uzņēmuma klientiem.

Mūsu vadības sistēmas ir ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 sertificētas.
Sertifikāciju veica Bureau Veritas Certification Sverige AB uzņēmums.

Kungsbacka, 2008. gada 25. augustā

David Bourghardt